Yazarlar İçin Bilgi

Dergimize makale başvurusunda bulunmayı düşünüyorsanız TUJOMR Hakkında bağlantısı aracılığıyla dergi yayın politikasına ulaşabilirsiniz.

Yazarlar dergiye gönderi yapmadan önce üye olmalıdır.

Gönderi işlemi üye girişi bağlantısı aracılığıyla 5 basamakta yapılır. 

NOT: TUJOMR'a gönderilecek olan çalışmalarda bu Makale Formatı/Şablonu kullanılmalıdır!

Çalışmalarınızı yüklerken lütfen Telif Hakkı Devir Sözleşmesi'ni doldurarak sisteme yükleyiniz.

Çalışmanız etik kurul onay belgesi gerektiren bir çalışma ise lütfen etik kurul onay belgenizi de sisteme yükleyiniz.

Dergimiz TrDizin İndeks başvuru sürecinde olması nedeniyle aşağıda belirtilen çalışma türleri için etik kurul onay belgesi yükleme zorunluluğu bulunmaktadır.

Etik Kurul izni gerektiren araştırmalar aşağıdaki gibidir:

* Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar.

Ücretlendirme:

Turkish Journal of Marketing Research’e gönderilen makaleler alan editörünün ön onayından geçtikten sonra hakem değerlendirme sürecinin başlatılabilmesi için dijital baskı ve dizgi işlemlerine katkı olarak 650 TL talep edilmektedir. Bu bedel ÜAK Doçentlik Kriterlerinde belirtildiği üzere makalenin kabul/ret şartına bağlı olmaksızın talep edilmektedir.

Makale göndermeden önce dikkate alınması önerilen kriterlere ilişkin editör ve hakem değerlendirme formuna buradan ulaşabilirsiniz. 

Alan Editörü Değerlendirme Formu 

Hakem Değerlendirme Formu

Katkılarınız için teşekkür ederiz.