Duyurular

Yeni Sayı

Cilt 2 Sayı 1 (2023): Turkish Journal of Marketing Research
					Cilt 2 Sayı 1 (2023): Turkish Journal of Marketing Research Gör

Turkish Journal of Marketing Research (TUJOMR)

ISSN: 2822-5139

Alan: Pazarlama

Türü: Hakemli Akademik Dergi

Yayımlanma Sıklığı: 6 ay (Haziran-Aralık)

Yayımlanma Tarihi: 2023-06-30

Tüm Sayı

Makaleler

Lüks Ürün Kategorisinde Marka Aşkı ve Marka İtibarının Marka Deneyimi Boyutlarına Etkisi

Deniz SERBEST, Nurettin Ozan BAKIR

Sosyal Medya Kullanıcılarının Özelliklerinin Tüketici Davranışlarına Etkisi: Türkiye’deki Sosyal Medya Kullanıcıları Üzerine Nicel Bir Araştırma

Fatima-Zahra EL HALOUİ, Evrim İldem DEVELİ

Strategies for Entry to International Markets: The Case of Japanese Companies

Raşit Altay İŞİNER, Kenan AYDIN

The Use of FOMO Theory in Marketing

Asuman Bihter CİVELEK, Mehmet TIĞLI

Düzenleyici Odak Kuramının Tüketici Davranışındaki Yeri

Burcu KESKİN, Aypar USLU

Yayınlanmış: 2023-06-30
Tüm Sayıları Göster