TUJOMR Cilt 1 Sayı 2

 

Turkish Journal of Marketing Research (TUJOMR)

ISSN: 2822-5139

Alan: Pazarlama

Türü: Hakemli Akademik Dergi

Yayımlanma Sıklığı: 6 ay (Haziran-Aralık)

Yayımlanma Tarihi: 2022-12-31
Tüm Sayı

Loading