Cilt 1 Sayı 1 (2022): Turkish Journal of Marketing Research

					Cilt 1 Sayı 1 (2022): Turkish Journal of Marketing Research Gör

Turkish Journal of Marketing Research (TUJOMR)

ISSN: 2822-5139

Alan: Pazarlama

Türü: Hakemli Akademik Dergi

Yayımlanma Sıklığı: 6 ay (Haziran-Aralık)

Yayımlanma Tarihi: 2022-06-30

Tüm Sayı

Makaleler

Z Kuşağının Vlogger Takibi ve Çevrimiçi Alışveriş Sıklığı Üzerine Bir Araştırma

Figen YILDIRIM, Başak GÜRÖZ

Dijital Pazarlamada Reklam Etkinliğinin Ölçülmesi: Reklamlarda Ünlü Kullanımının Nörobilimsel Değerlendirilmesi

Berna TAŞKIN, Ayşe Simin KARA

Pazarlamanın Psikolojik Temellerine Bakış: Literatür Araştırması                                       

Asuman Bihter CİVELEK

Pazarlamada Kültürün Etkileri Üzerine Bir İnceleme                                                                   

Yunus BÖLÜKBAŞI

Uluslararası Ticaret Odası Reklam ve Pazarlama İletişimi Kuralları Çerçevesinde Gerçeklik, Sosyal Sorumluluk ve Dürüstlük İlkelerinin Pazarlama İletişimi Etiği Açısından H&M Markası Üzerinden İncelenmesi

Sermin SUBAŞI

Yayınlanmış: 2022-06-30